Jana Langerová

poslušnost
Jmenuji se Jana Langerová, je mi 45let  a výcviku psů se věnuji téměř 30let. Ve 14 letech, se mi poprvé splnil můj dětský sen, mít svého vlastního psa. Byl to německý ovčák, jménem Buck. Byl to úžasný pes, složili jsme spolu mnoho zkoušek v poslušnosti a obranách. Během těch let jsem měla několik psů, se kterými jsem se věnovala vždy nějakému sportu. Moji psi, jsou vždy pro mě vždy hlavně mými skvělými parťáky na mé pouti životem, jsou mou velkou vášní, radostí a inspirací. A my lidé se máme od nich hodně co učit.
V současné době mám dvě fenky Border Kolie. Jsou to skvělé parťačky pro život a při výcviku poslušnosti i jiných sportů mají skvělé výsledky. Jsou nedílnou součástí mojí rodiny a společně podnikáme různé aktivity. S ohledem na to, že mám doma dvě děti, je pro mne nesmírně důležité, aby moji psi byli dobře socializovaný a vychovaný pro život v rodině, ve městě i na veřejnosti.
Mým cílem bude, Vám být oporou ve výcviku a naučit Vás, jak pes myslí, jak s ním komunikovat, jak rozpoznat jeho signály, aby se rád a rychle učil. Mé hodiny budou založeny na pozitivní motivaci psa a posilování vhodného chování.
V případě potřeby klientů s problémovým pejskem, řešíme nejdříve individuálními lekcemi a až poté jsou klienti zařazeni do skupiny.

V Pesoparku působím již 3 rokem a věnuji se:
• výchově štěňátek od raného věku, kdy se učíme hlavně socializaci na psi, lidi, zvuky a prostředí. Moje kurzy jsou zaměřeny hlavně na nácvik těchto dovedností, ale také na důležité dovednosti jako například, nácvik netahání na vodítku, přivolání a ošetření psa.
• Psům od 6 měsíce až do dospělosti – zde se zaměřujeme hlavně na motivaci, pozornost psa ve skupině, základními povely, odložení, přivolání a chůzi na vodítku apod.
• Balančnímu cvičení pro psi – na hodinách se zaměřujeme na posilování a správné držení těla.
Účastnila jsem se a účastním se mnoha seminářů renomovaných výcvikářů a trenérů psů (, František Šusta, Gabi Harris, Eva Štemberová, Helena Hejzlarová, seminářů Free-hop, První pomoci, atd.), ale také se vzdělávám odbornou literaturou nejen o výcvikových metodách, ale i o psí duši a jeho myšlení a schopnostech se učit, abych se mohla i nadále zlepšovat ve svých výcvikových lekcích a být připravená na nové a nové výzvy ve výcviku.
Těším na naše společné hodiny

Výcvikové hodiny
1, Základní poslušnost
Pro majitele štěňat ve věku od 6 měsíců věku a pro majitele dospělých psů, kteří potřebují zvládnout základy poslušnosti.
V těchto hodinách budeme nacvičovat přivolání v přítomnosti ostatních psů a lidí, chůzi na vodítku i bez vodítka, obraty psa u nohy za chůze i na místě, polohy psa sedni, lehni a vstaň( u nohy i ve volné poloze), odložení, zdolávání základních překážek, skok vysoký, tunel, základy aportování, ovladatelnost psa na dálku a další dle individuálních potřeb majitelů. Výcvik vždy upravuji podle stáří, schopností a výcvikových vloh psa. Při výcviku, vždy posilujeme sebevědomí psa a motivaci psa k výcviku.
 
2, Poslušnost rodinného psa
Pro majitele štěňat ve věku od 6 měsíců věku a pro majitele dospělých psů ), kteří potřebují zvládnout základy soužití se svým psem.
Naučte svého psa neobtěžovat ostatní na veřejných místech, nevítat každou návštěvu skákáním. Život s vaším psem bude určitě příjemnější, bude-li moci ho vzít sebou kamkoli vyrazíte.
Je důležité si dopředu ujasnit, co všechno chcete, aby Váš pes měl umět a co všechno sním plánujete dělat. Cílem výcviku je klidný, vychovaný a poslušný pes, který reaguje na Vaše povely slovní i neverbální projevy v jakékoli situaci (ve městě v restauracích, v hotelu, na dovolené v hromadné dopravě, apod). Upevníme získané socializační návyky v rodině i mimo ni. Naučíme se jak se psem manipulovat při nutné očistě těla (koupání, česání), ale i jak udržet v klidu psa při ošetřování( kontrola zubů, očí, uší, srsti).
3, Hry v poslušnosti
Pro majitele štěňat ve věku od 6 měsíců věku (začátečníci) a pro majitele dospělých psů  (pokročilý), kteří chtějí naučit své psi mimo základní povely i nějaké ty triky:  prosit, podávat packy, zvládat otočky, couvat, chodit mezi nohama apod. ale také zvedat spadlé klíče, podávat předměty ze země apod., zdolávat překážky, plazit se, ovládat psa na dálku. Hodiny budou přizpůsobeny dle možností požadavkům majitelů na dané hodině.

tel:+420 602320166