Obedience

Obedience v překladu znamená poslušnost či ovladatelnost, ale v tomto sportu jde o mnohem víc. Jde o vytvoření hlubokého vzájemného vztahu mezi psem a psovodem. Pes by měl mít z plnění úkolů radost a dělat je přesně.

Rozlišují se čtyři výkonnostní kategorie a zahrnují tyto cviky: dlouhodobé odložení ve skupině, chůzi u nohy, odložení za chůze, ovladatelnost na dálku, přivolání, aport, přeskok přes překážku, pachové vyhledávání.